Xuất khẩu thép cuộn cán nguội giảm, tôn mạ tăng trong 7 tháng đầu năm

271

Sản xuất- bán hàng tôn mạ KL & SPM

Trong tháng 7, sản xuất tôn mạ kim loại và sơn phủ màu (KL & SPM) của các thành viên Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) đạt 402.817 tấn, tăng 10,3% so với tháng trước và tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2016. Bán hàng tôn mạ đạt 338.745 tấn, tăng 13,58% so với tháng trước, và tăng 62% so với cùng kỳ 2016.

Xuất khẩu tôn mạ đạt 155.010 tấn, tăng 23,6% so với tháng 6/2017 và tăng 59,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung trong 7 tháng năm 2017, sản xuất tôn mạ KL & SPM của các thành viên VSA đạt: 2.516.674 tấn, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2016. Bán hàng tôn mạ KL&SPM đạt 1,945,050 tấn, tăng 25% so với cùng kỳ 2016.

Xuất khẩu tôn mạ đạt 907.366 tấn, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bảng xếp hạng thị phần TOP 5 doanh nghiệp sản xuất tôn mạ KL & sơn phủ màu dẫn đầu là Hoa Sen với 35,9%, dẫn sau là Nam Kim với 14,8%, thứ 3,4,5 lần lượt là Tôn Đông Á(12,6%), Tôn Phương Nam (7,5%) và Maruichi SunSteel (6,0%), các doanh nghiệp khác chiếm 23,2%.

Thị phần TOP 5 doanh nghiệp sản xuất tôn mạ KL & sơn phủ màu

Thị phần TOP 5 doanh nghiệp sản xuất tôn mạ KL & sơn phủ màu

Sản xuất- bán hàng thép cuộn cán nguội

Trong tháng 7/2017, sản xuất thép cuộn cán nguội (CRC) của các thành viên VSA đạt 349.581 tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2016. Bán hàng thép cuộn cán nguội đạt 193.749 tấn, tăng không đáng kể so với cùng kỳ 2016.

Xuất khẩu đạt 55.893 tấn, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng, sản xuất CRC của các thành viên VSA đạt 2.202.658 tấn, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2016. Bán hàng đạt 1.120.742 tấn, giảm 1,3% so với cùng kỳ 2016.

Xuất khẩu đạt 370.408 tấn, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm trước.

Sau ô tô, đến lượt sắt thép giá rẻ Ấn Độ tràn vào Việt Nam