Vượt 5% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm sau 3 quý, Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) tạm ứng tiếp 40% cổ tức cho cổ đông

242

CTP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (VPID – mã chứng khoán IDV) vừa quyết định thông qua việc phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2017.

Theo đó, công ty dự kiến phát hành hơn 4,6 triệu cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2017 cho cổ đông với tỷ lệ 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 40 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 46 tỷ đồng.

Năm tài chính 2017 của CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc bắt đầu từ 1/10 và kết thúc vào 30/9 năm sau. Hiện tại, Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc đã có BCTC quý 3/2017 kết thúc vào 30/6/2017 vừa qua với kết quả doanh thu đạt gần 865 tỷ đồng, tăng trưởng 68% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế thu về trên 65 tỷ đồng, tăng đột biến 83% so với lợi nhuận đạt được 3 quý đầu năm 2016. EPS đạt 5.366 đồng/cổ phiếu.

Con số lợi nhuận đạt được này cũng đã giúp công ty hoàn thành vượt 5% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (62 tỷ đồng).

Trước đó, tháng 4/2017, sau khi có kết quả kinh doanh quý 1 năm tài chính 2017, Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc đã sớm tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

Năm 2017 Hạ Tầng Vĩnh Phúc đặt mục tiêu chia 60% cổ tức cho năm 2017, trong đó 20% bằng tiền và 40% bằng cổ phiếu. Với việc vượt kế hoạch lợi nhuận được giao chỉ sau 3 quý, cổ đông của IDV hoàn toàn có thể mong chờ nhận được số cổ tức như kế hoạch.

Đã có doanh nghiệp tạm ứng cổ tức 2017 cho cổ đông sau quý 1 lãi lớn