VPBank sẽ bán 5% cổ phần cho IFC

365

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – VPB) cho biết hiện tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại ngân hàng này là 22,34%.

Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư nước ngoài không được sở hữu quá 30% vốn tại ngân hàng Việt. Như vậy room dành cho nhà đầu tư mới ở VPBank không còn nhiều.

Tuy nhiên đề cập trong Bản cáo bạch vừa công bố của ngân hàng cho biết, theo Công văn số 5387/UBCK-PTTT của Ủy ban chứng khoán Nhà nước thì tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của VPBank là 25%.

VPBank dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ tối đa 5% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành tại thời điểm chuyển đổi cho Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) – thành viên của Ngân hàng Thế giới theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 1/8/2017 nhằm thực hiện quyền chuyển đổi khoản vay thương mại thành vốn cổ phần.

Liên quan đến đối tác IFC, hồi trung tuần tháng 7, IFC đã cấp một khoản vay trị giá 57 triệu USD cho VPBank cùng với thỏa thuận IFC được quyền quyết định chuyển đổi phần dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phần phổ thông của VPBank. Được biết khoản vay này có thời hạn là 2 năm và có thể gia hạn thêm 2 năm nữa.

IFC được thành lập năm 1956 với mục tiêu hoạt động là hỗ trợ khu vực tư nhân bằng cách cung cấp các khoản vay dài hạn, đầu tư cổ phần, bảo lãnh, quản lý rủi ro và các dịch vụ tư vấn. IFC cũng đã thành công với nhiều thương vụ đầu tư vào các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam như ACB, Sacombank, Techcombank, Eximbank…

Hiện tại tổ chức này còn sở hữu 10% vốn tại ABBank (góp 24,5 triệu USD), 8,02% vốn của VietinBank (góp 182 triệu USD) và 5% ở TPBank (góp 18 triệu USD). Ngoài ra IFC còn duy trì các khoản vay khác ở các ngân hàng gồm 16 triệu USD trái phiếu thường của ABBank, 125 triệu USD khoản vay thứ cấp và 120 triệu USD tài trợ thương mại cho VietinBank; 30 triệu USD tài trợ thương mại TPBank.

Riêng VPBank, IFC đang duy trì khoản hỗ trợ vốn tổng cộng 265 triệu USD, trong đó bao gồm 158 triệu USD hợp vốn dài hạn 5 năm, 50 triệu USD tài trợ thương mại và 57 triệu USD là khoản vay chuyển đổi.

Cổ đông ngoại đang nắm hơn 22 vốn của VPBank