VNM, TDH, VGS, TVS, DTT, NDF, HJS, MST, MCC, QPH: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

249

CTCP Sữa Việt Nam (VNM): Tổ chức F&N Dairy Investments Pte. Ltd đăng ký mua 14.514.530 cp. Trước giao dịch F&N Dairy sở hữu 232.747.708 cp (tỷ lệ 16,04%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/8 đến 26/9/2017.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH): Tổ chức Vietnam Equity Holding đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 5.717.167 cp (tỷ lệ 7%) xuống 5.517.167 cp (tỷ lệ 6,76%). Giao dịch thực hiện ngày 21/8/2017.

CTCP Ông Thép Việt Đức VGPIPE (VGS): Ông Lê Quốc Khánh, con Chủ tịch HĐQT, đã mua 1 triệu cp (tỷ lệ 2,66%). Trước giao dịch ông Khánh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 17/7 dến 17/8/2017.

Cùng thời gian, bà Lê Khánh Huyền, cũng là con Chủ tịch HĐT công ty, đã mua 866.200 cp (tỷ lệ 2,3%). Trước giao dịch bà Huyền cũng không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS): Bà Lê Thị Lương, mẹ Phó Chủ tịch HĐQT, đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 13.702 cp. Giao dịch thực hiện ngày 21/8/2017.

Đồng thời ông Đinh Dũng, anh trai Phó Chủ tịch, đã mua 200.000 cp. Sau giao dịch ông Dũng sở hữu 111.789 cp (tỷ lệ 0,21%).

CTCP Kỹ nghệ Đô Thành (DTT): Ông Tôn Chương Dương, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 400.000 cp. Trước giao dịch ông Tôn Chương Dương sở hữu 88.970 cp (tỷ lệ 1,09%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/8 đến 22/9/2017.

CTCP Chế biến Thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định (NDF): Ông Đỗ Văn Quang, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 260.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 389.200 cp (tỷ lệ 4,96%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 15/8/2017.

CTCP Thủy điện Nậm Mu (HJS): CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện đã mua 255.900 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 5.035.600 cp (tỷ lệ 23,98%). Giao dịch thực hiện ngày 16/8/2017.

CTCP Xây dựng 1.1.6.8 (MST): Ông Trần Tuấn Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán lần lượt 300.000 cp vào các ngày 17/8 và 18/8, giảm lượng sở hữu từ 1.390.000 cp (tỷ lệ 7,72%) xuống 790.000 cp (tỷ lệ 4,39%) và không còn là cổ đông lớn.

CTCP Gạch ngói cao cấp (MCC): CTCP Chứng khoán Đệ Nhất đã bán toàn bộ 572.740 cp (tỷ lệ 11,49%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 15/8 đến 17/8/2017.

CTCP Thủy điện Quế Phong (QPH): CTCP Điện lực Trung Sơn đăng ký mua 1.738.973 cp. Trước giao dịch Điện lực Trung Sơn sở hữu 12.564.107 cp (tỷ lệ 67,61%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/8 đến 22/09/2017.

EVE, ASM, HTI,ND2, VLB, LBM, SVC, ADP, DGT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu