Viglacera Tiên Sơn (VIT): Chốt quyền nhận 40% cổ tức bằng tiền và mua cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cp

288

Ngày 24/8 tới đây CTCP Viglacera Tiên Sơn (mã chứng khoán VIT) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

Tỷ lệ thanh toán 40%, bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 4.000 đồng. Thời gian thanh toán vào 21/9/2017. Như vậy Viglacera Tiên Sơn sẽ chi 60 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2016 Viglacera Tiên Sơn lãi sau thuế 57,25 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2016 lên 69 tỷ đồng. Với việc chi 60 tỷ đồng trả cổ tức, Viglacera Tiên Sơn đã dùng gần hết nguồn lợi nhuận chưa phân phối chia cho cổ đông.

Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

Ngoài ra Viglacera Tiên Sơn cũng dự kiến phát hành 4,5 triệu cổ phiếu mới chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:3 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua; 10 quyền mua được mua 3 cổ phiếu mới). Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Hiện trên thị trường, cổ phiếu VIT đang giao dịch ở mức giá 30.200 đồng/cổ phiếu. Như vậy giá chào bán cho cổ đông hiện hữu chỉ bằng 1/3 thị giá cổ phiếu này.

Dự kiến sau phát hành Viglacera Tiên Sơn sẽ tăng vốn điều lệ lên 195 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2017 Viglacera Tiên Sơn đạt gần 418 tỷ đồng doanh thu, tăng mạnh so với con số 389 tỷ đồng đạt được cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 28,8 tỷ đồng, còn cách rất xa mục tiêu 80 tỷ đồng LNTT mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 23 tỷ đồng.

Dây chuyền 2 Nhà máy Thái Bình đi vào hoạt động, Viglacera Tiên Sơn (VIT) lãi tăng vọt trong quý 3