Viglacera chốt danh sách trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 9,5%

217

Ngày 31/8 tới đây Tổng công ty Viglacera – CTCP (mã chứng khoán VGC) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 9,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 950 đồng. Thời gian thanh toán vào 25/9/2017.

Với vốn điều lệ 4.270 tỷ đồng tương ứng 427 triệu cổ phiếu đang lưu hành, lần này Viglacera sẽ chi hơn 400 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Năm 2016 Viglacera đạt 8.138 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 4% so với năm trước đó. Tuy nhiên nhờ tiết giảm chi phí giá vốn, nên cả năm công ty lãi hơn 620 tỷ đồng sau thuế, tăng trưởng 53% so với năm 2015; lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ gần 514 tỷ đồng; tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2016 còn gần 716 tỷ đồng.

Với việc chi hơn 400 tỷ đồng trả cổ tức năm 2016, Viglacera đã trích khoảng 65% tổng lợi nhuận cả năm chia cho cổ đông.

Mới đây Viglacera đã phát hành thành công 120 triệu cổ phiếu bán đấu giá ra công chúng. Giá bán thành công bình quân 16.175 đồng, thu về trên 1.941 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành thêm này đã chính thức giao dịch từ cuối tháng 7/2016, nâng tổng số cổ phiếu niêm yết lên hơn 185 triệu cổ phiếu. Số cổ phiếu thuộc sở hữu của Bộ Xây dựng vẫn chưa niêm yết.

Sau đợt chào bán thành công, Tổng Viglacera (VGC) báo lãi ròng 6 tháng tăng trưởng 71 so với cùng kỳ