Vietnam Airlines dự chi hơn 730 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông

222

Ngày 1/9 tới đây Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines – mã chứng khoán HVN) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 600 đồng. Thời gian thanh toán 2/10/2017.

Như vậy, với hơn 1.227,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vietnam Airlines sẽ chi khoảng 730 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

6 tháng đầu năm 2017, doanh số Vietnam Airlines đạt 40.142 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 766 tỷ đồng.

Vietnam Airlines đạt 766 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm