Thủ tướng quyết định ĐH Ngân hàng TP HCM trực thuộc NHNN

236

Theo Quyết định số 1235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh có chức năng đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực kinh tế, tài chính – ngân hàng bậc cao đẳng, đại học, sau đại học và các ngành nghề khác khi được cấp có thẩm quyền cho phép; tổ chức nghiên cứu khoa học và tư vấn về lĩnh vực kinh tế, tài chính – ngân hàng.

Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đào tạo 9 khoa: Ngân hàng, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Kế toán – Kiểm toán, Hệ thống thông tin quản lý, Ngoại ngữ, Kinh tế quốc tế, Luật kinh tế, Lý luận chính trị.