Thủ tướng giao nhiệm vụ cho từng ngành để hoàn thành “nhiệm vụ chính trị quan trọng”

275

Thủ tướng nhấn mạnh rằng để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng 6,7% năm 2017 thì 6 tháng cuối năm phải đạt 7,42%. Đây là mức tăng trưởng cao nhưng “chúng ta phải có những giải pháp, quyết tâm, có những đột phá, quyết liệt hơn ở các cấp, các ngành, các địa phương, các tập đoàn, tổng công ty lớn để đóng góp cho tăng trưởng” – Thủ tướng nói.

Chỉ tiêu GDP liên quan chặt chẽ đến việc làm, tích lũy, nợ công và nhiều lĩnh vực quan trọng khác. Do đó, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty cần quyết tâm, nỗ lực phấn đấu để đạt được mục tiêu tăng trưởng. “Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp, các ngành” – Thủ tướng nêu rõ.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành như sau:

Khu vực nông nghiệp cần tăng trưởng 3,3% trong thời gian từ nay đến cuối năm. Đây là mức tăng trưởng phải đạt được để hoàn thành mục tiêu 3,05% cho cả năm 2017. Trước đó, ngành có mức tăng trưởng rất thấp, chỉ đạt 2,65% trong 6 tháng đầu năm.

Khu vực công nghiệp, xây dựng phải đạt mức tăng trưởng 9,2% trong 6 tháng cuối năm để đạt mục tiêu cả năm là 7,91%. Các bộ, tập đoàn, tổng công ty phải báo cáo cụ thể về số liệu tăng 1 triệu tấn thép góp phần tăng 0,08% GDP, 1 triệu tấn than là 0,17% GDP. Thủ tướng không yêu cầu ép sản xuất bằng mọi giá để thua lỗ. “không thể ép sản xuất mà không có hiệu quả, ít ra là phải thu hồi vốn, không thua lỗ” – Thủ tướng nói.

Về lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, đầu tư tài chính, thương mại, Thủ tướng đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có kế hoạch, lộ trình để bảo đảm tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 21 – 22%. Thủ tướng cũng lưu ý chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu, quản lý chặt chẽ tín dụng bất động sản, bảo đảm chỉ tiêu lạm phát…

Về giải ngân vốn đầu tư, Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo tình hình giải ngân đầu tư công, kể cả ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn ODA, có giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư tư nhân, đầu tư FDI để đạt tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 34-35% GDP.

Đối với thu ngân sách, Thủ tướng cho rằng cần tiếp tục cải cách, nhất là thủ tục giải ngân, thủ tục hành chính, chính sách thuế, hải quan, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp với mục tiêu 2017 là năm giảm chi phí doanh nghiệp.

Về thương mại, xuất khẩu tăng mạnh nhưng nhập khẩu tăng cao hơn, dẫn đến nhập siêu cao (đến nay là 3,08 tỷ USD). Thủ tướng lưu ý cần có các biện pháp cân đối, thúc đẩy xuất khẩu,… vì một nguyên nhân của tình trạng này là FDI tăng mạnh, dẫn tới nhập khẩu nhiều thiết bị, máy móc. Thủ tướng đề nghị thảo luận thêm về việc đẩy mạnh tăng trưởng vùng, khu vực.

Danh sách 20 loại hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước