Thị giá 104.000 đồng/cp, lãnh đạo Thiên Long Group (TLG) sắp được mua cổ phiếu ESOP giá 30.000 đồng/cp

235

CTCP Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán TLG) vừa công bố nội dung tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động được lựa chọn trong công ty.

Cụ thể Thiên Long Group dự kiến phát hành 750.000 cổ phiếu ESOP chào bán cho CBCNV công ty với giá 30.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành 1,51%. Đối tượng được lựa chọn là Thành viên HĐQT, BKS, Thành viên Ban TGĐ, và các cán bộ quản lý chủ chốt theo danh sách được HĐQT phê duyệt.

Tổng số tiền thu được dùng để bổ sung vốn lưu động cho công ty. Số cổ phiếu ESOP này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 4/2017.

Trên thị trường, cổ phiếu TLG hiện giao dịch quanh mức giá 104.500 đồng/cổ phiếu. Giá chào bán cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo công ty bằng 29% thị giá cổ phiếu.

Mới đây, ngày 13/7, Thiên Long Group vừa chốt danh sách cổ đông tiến hành trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 15%. Đồng thời cũng phát hành gần 11,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông do thực hiện tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 30%.

Thiên Long (TLG) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15 và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 30%