Thanh khoản thị trường tăng mạnh, chỉ 6 tháng, HOSE đã gần hoàn thành kế hoạch cả năm 2017

223

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã công bố BCTC 6 tháng đầu năm 2017.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của HOSE đạt 317,7 tỷ đồng – tăng gần 119 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khoản thu giao dịch chứng khoán tăng hơn 100 tỷ lên 276,3 tỷ đồng; doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ tăng hơn 10 tỷ lên 22,6 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán của HOSE trong 6 tháng năm 2017 giảm từ gần 29 tỷ xuống còn hơn 27 tỷ đồng do giảm mạnh chi phí hoạt động nghiệp vụ khác theo đó lợi nhuận gộp tăng mạnh từ mức gần 170 tỷ đồng lên gần 291 tỷ đồng.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính đạt gần 3,8 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ trong khi chi phí của hoạt động này chỉ có gần 22 tỷ đồng, mặc dù chi cho quản lý doanh nghiệp hơn 96 tỷ đồng tăng 31,5% so với cùng kỳ nhưng nhờ lãi gộp tăng cao nên kết thúc 6 tháng đầu năm 2017, HOSE báo lãi trước thuế đạt hơn 198 tỷ đồng tăng tới 98% so với cùng kỳ, LNST đạt 158,6 tỷ đồng tăng cao gấp gần 2 lần so với 6 tháng đầu năm 2015.

Được biết năm 2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đặt kế hoạch doanh thu 442 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 200 tỷ đồng; lần lượt giảm 10% và 24% so với thực hiện năm 2016. Nộp ngân sách dự kiến 139 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2017, HOSE đã gần như hoàn thành xong mục tiêu kinh doanh của cả năm 2017. Tính đến ngày 30/6/2017, tiền gửi ngân hàng của HOSE giảm nhẹ so với hồi đầu năm còn 38,8 tỷ đồng, tổng tài sản tăng từ 1.401 tỷ đồng lên 1.519 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu cũng tăng lên hơn 1.287 tỷ đồng.