Tăng hơn 3 lần thời mua cổ phiếu quỹ, LBM dự kiến đem toàn bộ “của để dành” ra bán

188

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã chứng khoán LBM) thông báo giao dịch bán cổ phiếu quỹ.

Theo đó, LBM đăng ký bán toàn bộ 342.500 cổ phiếu quỹ đang nắm giữ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/8/2017 đến 23/9/2017 bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Nguyên tắc LBM xác định giá bán là theo giá thị trường, khoảng 42.000 đồng/cổ phiếu.

Theo dữ liệu của chúng tôi, lượng cổ phiếu quỹ kể trên đã được LBM mua lại ở vùng giá rất thấp từ khoảng năm 2011. Giá bình quân mua vào 342.500 cổ phiếu quỹ nói trên chỉ ở mức chưa đầy 12.800 đồng/cổ phiếu.

Sự tăng giá mạnh mẽ của cổ phiếu LBM mấy năm nay đã đẩy thị giá cổ phiếu LBM lên ngưỡng 42.200 đồng/cổ phiếu tức tăng 230% so với mức giá công ty đã mua vào.

Nếu bán thành công lượng cổ phiếu quỹ trên với mức thị giá hiện hành, LBM sẽ được ghi tăng vào thặng dư vốn cổ phần trên dưới 10 tỷ đồng.