SOM 3 ngày thứ 6: 14 hoạt động song song trong một ngày

231

Nổi bật trong chuỗi hoạt động này là Cuộc họp cao cấp lần thứ 7 về Kinh tế và Y tế dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Cuộc họp có sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam , 5 Bộ trưởng và nhiều Lãnh đạo Bộ Y tế các nền kinh tế thành viên, cùng gần 200 đại biểu đến từ các nền kinh tế APEC và các tổ chức quốc tế.

Ngoài ra, còn có 13 cuộc họp khác bao gồm:

Hai Hội thảo do Ủy ban thương mại và đầu tư (CTI) tổ chức về áp dụng các chuẩn dữ liệu toàn cầu (GDS) đối với các chuỗi cung ứng và các tiêu chuẩn quảng cáo đã thảo luận sâu các nội dung và đề xuất nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hài hòa hóa chính sách ở khu vực trong các lĩnh vực liên quan.

Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC) đã tổ chức Hội thảo tăng cường năng lực chuyên gia quản lý chính sách Hiệp định WTO về các rào cản kỹ thuật đối với thương mại, tập trung vào các vấn đề: thuận lợi hóa thương mại, thống nhất các tiêu chuẩn quốc tế và thúc đẩy tham gia vào quá trình tiêu chuẩn hóa quốc tế, các điển hình chính sách, phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ, an toàn thực phẩm và hàng hóa, đề xuất thỏa thuận công nhận lẫn nhau về thiết bị điện – điện tử, giáo dục, về tiêu chuẩn và hợp chuẩn, và tương tác với doanh nghiệp. Ngoài ra, CSC còn có cuộc họp Nhóm chỉ đạo về Thương mại điện tử.

Các Nhóm công tác Thẻ đi lại cho doanh nhân APEC (ABTC) và Di chuyển doanh nhân (BMG) bắt đầu ngày hoạt động đầu tiên trong dịp SOM 3. Các đại biểu đã trình bày đề xuất về tích hợp nội dung trang thông tin điện tử về ABTC và BMG vào trang thông tin điện tử của Ban thư ký APEC quốc tế (http://apec.org), quản lý chương trình hệ thống ABTC và quản lí rủi ro của Kế hoạch ABTC…

Tiếp tục các ngày làm việc trước, cuộc họp của Nhóm chỉ đạo về Thương mại điện tử (ECSG) đã nghe báo cáo về các tiến triển trong chính sách bảo vệ dữ liệu và thương mại điện tử của EU, và báo cáo của Tiểu ban Bảo mật dữ liệu. Cuộc họp cũng bầu ra Chủ tịch mới và đề ra chiến lược hợp tác cho năm 2018.

Tại Hội thảo về việc xây dựng Bộ nguyên tắc không ràng buộc đối với các quy định trong nước của ngành dịch vụ của Nhóm về dịch vụ (GOS), các đại biểu đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, trong đó có việc minh bạch hóa ngành dịch vụ; hàng hoá và dịch vụ môi trường; tăng trưởng xanh; và các vấn đề thương mại và đầu tư thế hệ mới. Ngoài ra, các đại biểu đã nêu bật những đóng góp của mình nhằm hiện thực hóa các ưu tiên của APEC 2017.

Trong khuôn khổ Nhóm đối thoại về Hóa chất (CD) đã diễn ra Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quản lý hóa chất. Các vấn đề như các ưu tiên và thách thức đối với ngành công nghiệp hóa chất, việc cập nhật các quy định về quản lý hóa chất ở các nền kinh tế thành viên đã được các đại biểu đưa ra thảo luận sôi nổi. Ngoài ra, CD còn có một cuộc họp trù bị trong chiều 23/8.

Liên minh APEC về kết nối chuỗi cung ứng (A2C2) đã tiến hành cuộc họp lần thứ 7. Nội dung chính của cuộc họp là cập nhật tình hình triển khai các dự án nâng cao năng lực chuỗi cung ứng APEC và việc thực hiện Kế hoạch hành động kết nối chuỗi cung ứng 2 (SCFAP II). Đại diện các doanh nghiệp tư nhân cũng trình bày ví dụ về một số điểm nghẽn được nêu tại SCFAP II và đề xuất các biện pháp giúp chính phủ và các đối tác xử lý các vấn đề này.

Hội thảo về triển vọng cho tương lai hợp tác APEC – OECD về các điển hình chính sách đã diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy ban kinh tế (EC). Hội thảo đã thảo luận việc áp dụng Danh mục kiểm tra tích hợp APEC/OECD, cập nhật những tiến bộ trong cải cách luật pháp liên quan đến các biện pháp nêu trong Danh mục, và đề xuất phương án hợp tác giữa APEC và OECD trong tương lai. Ngoài ra, EC còn chủ trì Hội thảo về phương pháp Xếp hạng theo hệ thống đèn hiệu giao thông.

Cũng trong ngày hôm nay, Nhóm chuyên gia về quyền sở hữu trí tuệ (IPEG) tiếp tục ngày làm việc thứ hai với Hội thảo về cơ hội và thách thức nhằm thương mại hóa giống cây trồng mới cho các nền kinh tế đang phát triển và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực Y tế tại SOM 3