SBT, HAR, PPI, TDH, EVG, VE9, VC7, VTJ: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

262

CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT): Bà Đặng Huỳnh Ức My, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 20 triệu cp. Trước giao dịch bà Ức My sở hữu 6.944.368 cp (tỷ lệ 2,74%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/8 đến 13/9/2017.

CTCP Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR): Ông Nguyễn Gia Bảo, Chủ tịch HĐQT, đã mua 5 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 1.727.600 cp lên 6.727.600 cp (tỷ lệ 6,95%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 20/7 đến 8/8/2017. Tiếp đó ông GIa Bảo đăng ký mua tiếp 5 triệu cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/8 đến 13/9/2017.

CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (PPI): Ông Phạm Đức Tấn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 500.000 cp trong tổng số 3.059.398 cp (tỷ lệ 6,34%) đnag sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/8 đến 19/9/2017.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH): Tổ chức KWE Beteiligungen AG đã mua 110.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 8.090.000 cp (tỷ lệ 9,91%) lên 8,2 triệu cp (tỷ lệ 10,04%). Giao dịch thực hiện ngày 7/8/2017.

CTCP Đầu tư Everland (EVG): Ông Đậu Quốc Dũng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 156.00 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.450.000 cp (tỷ lệ 4,8%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 4/8/2017.

CTCP Đầu tư và Xây dựng điện Vneco 9 (VE9): Ông Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 1.729.616 cp (tỷ lệ 13,81%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/8 đến 8/9/2017.

Cùng thời gian, bà Vũ Thị Thanh Nga, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 373.878 cp (tỷ lệ 2,99%) đang sở hữu.

CTCP Xây dựng số 7 (VC7): Tổng Công ty XNK và Xây dựng Việt Nam đã bán toàn bộ 3.960.000 cp (tỷ lệ 36%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 4/8/2017.

CTCP Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba (VTJ): Ông Đỗ Thanh Bình, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 342.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 910.100 cp (tỷ lệ 7,98%). Giao dịch thực hiện ngàu 9//8/2017.

SBT, BHS, POM, APS, AMS, CEC, MTG: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu