Sao Mai Group dự kiến phát hành gần 22 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10%

223

CTCP Tập đoàn Sao Mai (Sao Mai Group – mã chứng khoán ASM) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015 và 2016 cho cổ đông với tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).

Tương ứng Sao Mai Group sẽ phát hành gần 22 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức lần này. Giá trị phát hành theo mệnh giá 220 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty trên BCTC đã kiểm toán đến thời điểm 31/12/2016. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2017.

ĐHCĐ thường niên năm 2017 vừa qua đã thông qua việc trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu. Đồng thời thống nhất chia cổ tức năm 2016 cũng bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%. Tổng cộng cả năm 2015 và 2016 sẽ chi 10% cổ tức, đều bằng cổ phiếu.

Dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức, nguồn LNST chưa phân phối còn lại hơn 66 tỷ đồng. Sau phát hành, Sao Mai Group cũng tăng vốn điều lệ lên xấp xỉ 2.420 tỷ đồng.

Năm 2017 Sao Mai Group đặt mục tiêu đạt 1.800 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế khoảng 200 tỷ đồng và phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 8 – 10%. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm 2017 công ty mới đạt được 49,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, còn cách rất xa mục tiêu mà ĐHCĐ giao phó.

Không phải bất động sản, mà thức ăn cho cá mới mang lại phần lớn doanh thu cho Sao Mai Group