Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) đạt mức tăng trưởng trên 18% kể từ đầu năm

204

Quỹ đầu tư năng động Bảo Việt (BVFED) vừa có báo cáo hoạt động tháng 7/2017. Tại kỳ định giá cuối cùng của tháng 7, giá trị tài sản ròng trên 1 chứng chỉ quỹ BVEFD (NAV/CCQ) đạt mức 13.194 đồng bất ngờ giảm 1,48% so với tháng trước đó. Tuy nhiên, quỹ cũng đã đạt được mức tăng trưởng đến 18,56% kể từ đầu năm.

BVFED là 1 trong 3 quỹ mở thuộc Công ty quản lý quỹ Bảo Việt (BVF). Đây là quỹ mở được thành lập với mục đích đầu tư tối đa 95% danh mục vào cổ phiếu trong rổ VN30.

Theo báo cáo, đến cuối tháng 6/2017 BVFED đầu tư vào 32 mã cổ phiếu với tổng giá trị đầu tư 68,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến cuối tháng 7 quỹ đã hiện thực hóa lợi nhuận đối với cổ phiếu CAV, giảm danh mục đầu tư đến cuối tháng 7 xuống còn 31 mã cổ phiếu, với tổng mức đầu tư gần 65 tỷ đồng.

Trong danh mục đầu tư của BVFED, cổ phiếu SBT có mức tăng mạnh nhất 17,6%. Ngoài ra, cổ phiếu ITA cũng đạt mức tăng trưởng 12,7%, còn GAS tăng 7%. Tuy nhiên, cổ phiếu BMP của Nhựa Bình Minh đã giảm sâu khiến danh mục BMP của quỹ giảm 17,07%. STB và CTD cũng là 2 mã cổ phiếu giảm mạnh trong danh mục đầu tư của BVFED.

Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) đạt mức tăng trưởng trên 20 so với đầu năm