Ôtô cũ về Việt Nam cũng phải có giấy ủy quyền chính hãng như xe mới?

267

Bộ Công Thương đã đưa ra hai phương án lựa chọn. Thứ nhất, doanh nghiệp nhập khẩu ôtô cũ cũng sẽ phải có giấy xác nhận của nhà sản xuất ở nước ngoài về việc chỉ định doanh nghiệp nhập khẩu và thay mặt nhà sản xuất triệu hồi khi xảy ra lỗi.

Phương án 2, các điều kiện về giấy uỷ quyền nhập khẩu và triệu hồi khi có lỗi chỉ áp dụng với xe mới, còn xe cũ được loại trừ.

Bộ Công Thương đã đề xuất chọn phương án 1 vì cho rằng ôtô cũ nhập khẩu phải được quản lý chặt chẽ như đối với ôtô mới nhập khẩu nhằm hạn chế khả năng gây ảnh hưởng quyền lợi người tiêu dùng và môi trường.

“Ôtô cũ thường tiềm ẩn nhiều rủi ro về kỹ thuật và an toàn hơn so với xe mới. Trên thực tế, nhiều trường hợp ôtô cũ được nhập về Việt Nam tồn tại những lỗi kỹ thuật có khả năng gây mất an toàn cho người tiêu dùng, cần thiết phải triệu hồi để khắc phục, sửa chữa, tuy nhiên chủ sở hữu không thực hiện hoạt động này mà tìm cách bán ra thị trường nước ngoài.

Trong nhiều trường hợp các xe cũ nhập về Việt Nam còn không đủ điều kiện để lưu hành, hoặc đăng kiểm tại các nước sở tại nên được xuất khẩu sang các quốc gia khác, đẩy rủi ro về phía người tiêu dùng các quốc gia nhập khẩu ôtô cũ”, Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Ngoài các rủi ro đối với người tiêu dùng, Bộ Công Thương khẳng định ôtô cũ nhập khẩu cũng tiềm ẩn các ảnh hưởng xấu đến môi trường cho Việt Nam.

“Nhiều ôtô đã qua sử dụng không còn đáp ứng các tiêu chuẩn về khí thải nước sở tại cũng có khả năng tràn vào thị trường nước thứ ba, gây ảnh hưởng đến môi trường quốc gia nhập khẩu”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải bày tỏ quan điểm trong văn bản gửi lên Chính phủ.

Trước đó, tại cuộc họp về nội dụng của Nghị định tại Văn phòng Chính phủ với sự tham gia của câc đại diện Bộ, ngành và các tổ chức liên quan, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung cụ của dự thảo Nghị định.

Phó Thủ tướng đã kết luận về việc lấy ý kiến của các Thành viên Chính phủ đối vấn đề ràng buộc các doanh nghiệp nhập khẩu ôtô đã qua sử dụng cũng cần phải có cam kết của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp nước ngoài về trách nhiệm triệu hồi ôtô khi có lỗi kĩ thuật.

Ô tô nhỏ 400 triệu vào Việt Nam: Dành tiền 2018 mua xe