Nửa đầu năm, LienVietPostBank dựa vào đâu để lợi nhuận gấp đôi cùng kỳ?

248

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II/2017.

Theo đó, trong quý II, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 1.281 tỷ đồng, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các hoạt động khác lại kém khả quan hơn so với cùng kỳ. Hoạt động dịch vụ giảm lãi 73% còn 7 tỷ; hoạt động kinh doanh ngoại hối lỗ 54 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ khoản này lỗ 8 tỷ. Lỗ thuần từ hoạt động khác là 249 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 24 tỷ. Duy nhất mảng mua bán chứng khoán đầu tư chuyển từ lỗ 117 tỷ đồng cùng kỳ thành lãi gần 300 tỷ đồng.

Chi phí trong kỳ cũng tăng mạnh 64% lên 702 tỷ đồng. Chi phí trích lập dự phòng tăng 5% lên 133 tỷ đồng.

Kết thúc quý II, LienVietPostBank ghi nhận 440 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ.

Lũy kế nửa đầu năm, thu nhập lãi thuần đạt 2.541 tỷ đồng, tăng 56%. Nhờ đó, tổng lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của LienVietPostBank đạt 910 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ năm trước. Sau thuế, lợi nhuận còn 706 tỷ đồng, tăng 91%.

Tính đến ngày 30/6/2017, tổng tài sản của LienVietPostBank đạt 142 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm.

Cho vay khách hàng đạt 92 nghìn tỷ đồng, tăng 16%. Tiền gửi của khách hàng đạt 108 nghìn tỷ đồng, giảm 2%.

Về chất lượng cho vay, tổng số nợ xấu của ngân hàng tại thời điểm 30/6/2017 là 1.214 tỷ đồng, tăng 37% so với thời điểm cuối năm trước và chiếm 1,13% trên tổng dư nợ.

Rục rịch lên sàn, LienVietPostBank khóa ‘room’ ngoại xuống 5, vẫn trễ hẹn nộp BCTC