Người bán hàng trên Facebook vẫn ‘phớt lờ’ đóng thuế

254

Số lượng chủ trang web và tài khoản Facebook lên cơ quan thuế kê khai thuế quá ít so với số lượng được Cục Thuế TP.HCM được mời. Cụ thể Cục Thuế TP.HCM cho biết đã gửi hơn 6.200 giấy mời trên 16.500 chủ trang web và tài khoản Facebook có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Mục đích nhằm tuyên truyền phổ biến nghĩa vụ kê khai nộp thuế đến cá nhân, tổ chức có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để các tổ chức cá nhân hiểu, tuân thủ chính sách thuế, tự kê khai và nộp thuế…

Tuy nhiên, theo Cục Thuế TP.HCM, đến nay chỉ lập biên bản xác nhận số liệu với 1.371 tổ chức cá nhân và đề nghị kê khai bổ sung doanh thu 379 triệu đồng, với số thuế GTGT kê khai thêm là 3 triệu đồng và số thuế thu nhập cá nhân trên 1,5 triệu đồng.

Mời nhiều, lên ít và số tài khoản Facebook kê khai có doanh thu trên 100 triệu đồng/tháng càng ít hơn. Ví dụ tại Chi cục Thuế quận Bình Thạnh chỉ có 62 cá nhân kinh doanh qua Facebook thuộc diện phải nộp thuế, trong đó ở một nhóm 10 cá nhân, mỗi người tính ra nộp chỉ 185.000 đồng/tháng.

Như vậy có thể thấy, bức tranh chung là số người đến làm việc theo thư mời rất ít, số thuế phải nộp đối với nhóm kinh doanh tự giác kê khai doanh thu trên 100 triệu đồng/tháng cũng rất nhỏ.

Cục Thuế TP.HCM sẽ tiếp tục xử lý dữ liệu và tuyên truyền để người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này nắm rõ chính sách thuế, tự giác thực hiện kê khai, nộp thuế.

Đồng thời tiến hành xử lý truy thu và xử phạt đối với các trường hợp không thực hiện kê khai, nộp thuế, có hành vi trốn thuế, không thực hiện các quyết định xử lý của cơ quan Thuế.

Soi 13.500 tài khoản bán hàng Facebook, thu thuế cao nhất 300 ngàn