Category: Ngân hàng

Tỷ giá vẫn tăng

Trước diễn biến tỷ giá liên tục tăng mạnh trong thời gian vừa qua, chiều ngày 2/7, Ngân hàng Nhà nước đã có thông báo

Bài viết mới