Category: Ngân hàng

Tháo điểm nghẽn nợ xấu

Thực tế cho thấy, khi giải quyết một khoản nợ xấu, bước đầu ngân hàng (NH) thường vận động khách hàng tự bán tài sản

Bài viết mới