Nam A Bank được giao tái cấu trúc 3 quỹ tín dụng nhân dân tại Đồng Nai

Tham gia cùng với Nam A Bank còn có 2 ngân hàng khác.

Cơ quan quản lý kỳ vọng, với sự hỗ trợ của các ngân hàng sẽ giúp NHNN nhanh chóng ổn định hệ thống tài chính, gia tăng niềm tin cho khách hàng.

Nam A Bank là một trong số các ngân hàng nhỏ nhưng được đánh giá là có thể trạng tốt, có tiềm lực mạnh thực sự (vốn thật) trong hệ thống. Giai đoạn 2015 – 2016 ngân hàng hoạt động chùng xuống do tái cơ cấu nhưng đã bật dậy mạnh từ năm 2017. Kết thúc năm 2017 ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 152 tỷ đồng – gấp 5 lần so với kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo ngân hàng cho biết thêm, tính đến cuối tháng 5/2018, ngân hàng đã tăng trưởng tổng tài sản gấp hơn 3,7 lần, huy động vốn tăng gấp hơn 5 lần, dư nợ tín dụng tăng gấp gần 5 lần so với thời điểm năm 2012. Tỷ lệ nợ xấu hiện ở mức 0,86% trên tổng dư nợ.

Còn tính đến cuối tháng 6/2018, các chỉ tiêu kinh doanh quan trọng như huy động vốn, tổng tài sản, hoạt động cho vay và lợi nhuận đều đạt trên 80% kế hoạch cả năm.

Năm 2018, Nam A Bank đặt mục tiêu nâng vốn điều lệ từ 3.021 tỷ lên 5.000 tỷ đồng và niêm yết trên thị trường chứng khoán.

ĐHCĐ Nam A Bank: Tăng vốn lên 5.000 tỷ và niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán trong năm nay

Bài viết mới