Lộc Trời (LTG) chốt quyền nhận 15% cổ tức bằng tiền

229

Ngày 1/9 tới đây CTCP Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán LTG) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 15, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Thời gian thanh toán vào 28/9/2017.

Tập đoàn Lộc Trời vừa đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UpCOM từ cuối tháng 7. Sau 1 tháng lên sàn, Lộc Trời đã tiến hành trả cổ tức cho cổ đông.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2017, Lộc Trời đạt 4.075 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15% so với cùng kỳ 2016, lãi trước thuế 254 tỷ đồng, và mức lãi ròng sau thuế đạt 196 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước và vượt 17% chỉ tiêu của nửa đầu 2017 đề ra.

Với hơn 67,16 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Tập đoàn Lộc Trời sẽ chi khoảng 100 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.