LNST 6 tháng đầu năm 2017 của Hapaco bất ngờ giảm một nửa so với cùng kỳ

281

CTCP Tập đoàn Hapaco (mã chứng khoán HAP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2017 đã soát xét với kết quả lợi nhuận sau thuế bất ngờ sụt giảm gần một nửa so với cùng kỳ, còn 6,69 tỷ đồng trong khi doanh thu đạt 190,52 tỷ đồng, giảm 12%.

Nguyên nhân doanh thu giảm 12% mà lợi nhuận giảm đến một nửa do giá vốn tăng mạnh.

Trong kỳ, công ty đã tiết giảm tối đa các loại chi phí, trong đó chi phí tài chính còn 2,47 tỷ đồng, giảm sâu so với con số 17,48 tỷ đồng phải chi cùng kỳ năm ngoái. Tổng nợ phải trả đến cuối quý còn 133 tỷ đồng, giảm gần 212 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó riêng vay nợ ngắn hạn giảm 47 tỷ đồng, xuống còn 54 tỷ đồng. và nợ ngắn hạn còn chưa đến 10 tỷ đồng, giảm 115 tỷ đồng so với đầu kỳ. Chi phí tài chính của Hapaco chủ yếu là chi trả lãi vay.

Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm nhẹ. Đáng chú ý, nửa đầu năm ngoái Hapaco ghi nhận hơn 15,66 tỷ đồng xử lý công nợ không phải trả vào khoản thu nhập khác, tăng 12,3 tỷ đồng so với năm nay. Do vậy, tổng lợi nhuận khác ghi nhận giảm sút 11,6 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Kết quả, Hapaco báo lãi trước thuế 7,92 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 6,7 tỷ đồng, bằng 51% lợi nhuận đạt được nửa đầu năm ngoái và còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm (50 tỷ đồng LNTT).

Tổng hàng tồn kho cuối kỳ còn 69,2 tỷ đồng, giảm 12,3 tỷ đồng so với đầu kỳ. Tổng cộng tài sản còn gần 797 tỷ đồng, giảm 216 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả 133 tỷ đồng.

Xem thêm BCTC

Nguồn cung nguyên liệu khan hiếm, lãi quý 1 của Hapaco giảm sút 65 so với cùng kỳ