Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 17 doanh nghiệp

200

CTCP Chứng khoán MB (MBS): Ngày 25/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 25/9/2017.

CTCP Thủy điện Điện lực 3 (DRL): Ngày 23/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 11/9/2017.

CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS): Ngày 6/9 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm tài chính 2016 – 2017 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 21/9/2017. Đồng thời Mía đường Lam Sơn cũng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2017 – 2018.

CTCP Vận tải Hà Tiên (HTV): Ngày 27/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 27/10/2017.

CTCP Dịch vụ Phú Nhuận (MSC): Ngày 29/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 13/9/2017.

CTCP Viglacera Tiên Sơn (VIT): Ngày 24/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 40% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 21/9/2017. Đồng thời Viglacera Tiên Sơn cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 30%.

CTCP Thương nghiệp Cà Mau (AMV): Ngày 28/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 29/9/2017.

CTCP Thương mại SMC (SMC): Ngày 29/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 13/9/2017.

CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC): Ngày 29/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 14/9/2017.

Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (VOC – UpCOM): Ngày 31/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 5/10/2017.

CTCP lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (TUG – UpCOM): Ngày 22/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 12/9/2017.

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (SPH – UpCOM): Ngày 29/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5,5% (01 cổ phiếu nhận 550 đồng). Thời gian thanh toán 12/9/2017.

CTCP Quản lý hầm đường bộ Hải Vân (HHV – UpCOM): Ngày 18/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5,73% (01 cổ phiếu nhận 573 đồng). Thời gian thanh toán 21/9/2017. Đồng thời HHV cũng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về việc thông qua Nghị quyết ĐHCĐ về việc bổ sung chức danh Chủ tịch HĐQT cũng là người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ công ty.

CTCP Bê tông ly tâm Thủ Đức (BTD – UpCOM): Ngày 21/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 31/8/2017.

Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP (VGV – UpcOM): Ngày 28/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức giai đoạn từ 7/10 đến 31/12/2016 tỷ lệ 1,025% (01 cổ phiếu nhận 102,5 đồng). Thời gian thanh toán 13/9/2017.

CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW – UpCOM): Ngày 31/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 3/2016 bằng tiền tỷ lệ 2,46% (01 cổ phiếu nhận 246 đồng). Thời gian thanh toán 15/9/2017.

CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng (DCI – UpCOM): Ngày 25/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 12/9/2017.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp