Lãnh đạo Hồng Hà (HHA) vừa bán sạch 27,43% vốn công ty để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

244

Hai lãnh đạo của CTCP Văn phòng phẩm Hồng Hà (mã chứng khoán HHA) là ông Tạ Quốc Bình và ông Bùi Quốc Giang vừa gửi báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu HHA.

Theo đó, ông Bùi Quốc Giang, ủy viên HĐQT, đã bán sạch 885.000 cổ phiếu HHA tương ứng 15,01% vốn điều lệ. Mục đích bán để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch thực hiện từ 8/8 đến 10/8/2017.

Cùng thời gian, ông Tạ Quốc Bình, Thành viên BKS cũng bán đi 732.228 cổ phiếu HHA tương ứng 12,42% vốn điều lệ công ty để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Tộng cộng 2 lãnh đạo đã bán gần 1,62 triệu cổ phiếu tương ứng 27,43% vốn điều lệ công ty.

Trên thị trường, ngày 10/8 vừa qua cũng xuất hiện giao dịch thỏa thuận gần 1,62 triệu cổ phiếu HHA, xấp xỉ số cổ phiếu 2 lãnh đạo công ty bán ra, với giá thỏa thuận bình quân 38.301 đồng/cổ phiếu, thu về gần 62 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hiện trên thị trường, cổ phiếu HHA đang gia dịch quanh giá 45.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn rất nhiều so với giá thỏa thuận 2 lãnh đạo vừa bán ra.

Hiện chưa có thông tin về nhà đầu tư mua vào cổ phiếu HHA do 2 lãnh đạo công ty thoái vốn.

Một diễn biến liên quan, ngày 5/8 vừa qua Văn phòng phẩm Hồng Hà đã tổ chức ĐHCĐ bất thường theo yêu cầu của nhóm cổ đông để thông qua việc chuyển nhượng dự án Hồng hà Office Tower tại số 94 Lò Đúc, Hà Nội. Đáng chú ý, ĐHCĐ đã không thông qua tờ trình chấp thuận đơn xin miễn nhiệm vị trí Thành viên BKS công ty của ông Tạ Quốc Bình.

Diễn biến giá cổ phiếu HHA trong 6 tháng gần đây.
Diễn biến giá cổ phiếu HHA trong 6 tháng gần đây.
Hồng Hà (HHA) triệu tập Đại hội cổ đông bất thường theo yêu cầu của nhóm cổ đông