Lãi gấp đôi cùng kỳ, Chứng khoán MB (MBS) sắp sửa chốt quyền trả cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5%

295

Ngày 25/8 tới đây CTCP Chứng khoán MB (MBS) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng. Thời gian chi trả vào 25/9/2017.

Hiện MBS đang lưu hành hơn 122,12 triệu cổ phiếu, tương ứng công ty sẽ chi khoảng 61 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 của MBS tổ chức vào tháng 4/2017 vừa qua, ĐHCĐ đã thông qua việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi tái cấu trúc công ty trả cổ tức bằng tiền.

Năm 2016 Chứng khoán MB đạt gần 512 tỷ đồng tổng doanh thu, trong đó doanh thu từ hoạt động môi giới đạt hơn 149 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 29% tổng doanh thu. Trong năm MBS ghi nhận hơn 190,5 tỷ đồng lãi từ các khoản cho vay và phải thu. Doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính đạt hơn 46 tỷ đồng…

Lợi nhuận sau thuế đạt 16,6 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với lợi nhuận đạt được năm 2015. Tổng LNST chưa phân phối đến cuối năm còn hơn 92 tỷ đồng.

Tính nửa đầu năm 2017 Chứng khoán MB cũng đã đạt được 336 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế thu về gần 12,8 tỷ đồng.

Nếu không phải “gánh” tồn đọng cũ, lợi nhuận 6 tháng đầu năm của Chứng khoán MB đạt hơn trăm tỷ