Kinh doanh thua lỗ, STP phải điều chỉnh giảm tới 70% mục tiêu lợi nhuận 2017

256

CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã CK: STP) đã ra quyết định điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2017.

Theo đó, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh giảm mạnh từ 10,15 tỷ đồng xuống còn 3 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến điều chỉnh từ 7%-10% này được điều chỉnh còn 2%. Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2017, Công ty đặt mục tiêu tổng giá trị sản lượng hơn 252 tỷ đồng; tổng doanh thu 230,8 tỷ đồng; thu nhập bình quân CBCNV là 7 triệu đồng/tháng và nộp ngân sách Nhà nước 14.6 tỷ đồng.

Quý 2/2017, STP ghi nhận doanh thu 58,6 tỷ đồng, giảm 24,2% và lỗ 3,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ có lãi hơn 1 tỷ đồng. Nguyên nhân thua lỗ trong quý 2 được phía công ty cho biết là do trong kỳ doanh thu giảm nhiều, giá mua nguyên liệu giấy, nhựa các loại tăng so với cùng kỳ, chi phí trích lập các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn là gần 4,7 tỷ đồng lớn hơn cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, Công ty đạt doanh thu 130,3 tỷ đồng và lỗ trước thuế hơn 3 tỷ đồng.