Kiểm tra thuế với nhà hàng nổi tiếng

309

Đây là một phần của kế hoạch chống thất thu và chấn chỉnh công tác quản lý thuế khoán đối với các cơ sở kinh doanh vừa được Tổng cục Thuế ban hành.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là hướng tới đảm bảo công khai, minh bạch trong quản lý thuế. Đặc biệt, tránh việc thỏa thuận ngầm giữa cán bộ thuế và hộ khoán thuế, tránh lợi dụng núp bóng hộ khoán để sử dụng hóa đơn vào các mục đích bất hợp pháp.

Theo đó, các cơ quan thuế địa phương sẽ lập danh sách đối tượng rủi ro về thuế, với các tiêu chí như: Hộ kinh doanh có quy mô lớn, đủ điều kiện lên doanh nghiệp nhưng chưa lên doanh nghiệp. Hộ kinh doanh, doanh nghiệp ngoài quốc doanh ngành nghề ăn uống, dịch vụ có thương hiệu nổi tiếng, hoạt động theo mô hình chuỗi từ 2 địa điểm kinh doanh trở lên; hộ kinh doanh chuyển nhượng thương hiệu.

Ngoài ra, hộ kinh doanh sử dụng nhiều hóa đơn, hộ kinh doanh có quy mô lớn tại chợ biên giới, hộ kinh doanh chuyên cung cấp máy móc thiết bị, nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất… cũng được đưa vào tầm ngắm.

Việc chống thất thu và chấn chính công tác quản lý thuế được thực hiện trên toàn quốc, tập trung vào các thành phố, đô thị lớn.

Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ lựa chọn tối thiểu 10 đơn vị kiểm tra trên địa bàn toàn quốc. Hà Nội và TPHCM, mỗi chi cục thuế lựa chọn tối thiểu 10-15 đơn vị trên địa bàn để kiểm tra. Các Cục thuế khác như Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hòa… mỗi đơn vị chọn tối thiểu 5-10 hộ kinh doanh trên địa bàn để kiểm tra.

Tổng cục Thuế yêu cầu cục trưởng các cục thuế địa phương báo cáo UBND tỉnh thành để chỉ đạo các cơ quan chức năng khác trên địa bàn phối hợp kiểm tra, như: Quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công an khu vực…

Thời gian thực hiện chống thất thu từ tháng 8 tới hết tháng 12/2017.

Chặn thất thu thuế xăng dầu