Không báo cáo giao dịch AMC, cổ đông lớn Lê Xuân Nghĩa bị phạt gần 100 triệu đồng

248

Ngày 07/8/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 734/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Xuân Nghĩa trú tại Số 9 – Ngõ 1, đường HerMan, phường Hưng Phú, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với tổng số tiền 92,5 triệu đồng, liên quan đến giao dịch cổ phiếu tại Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu (mã AMC).

Cụ thể, ông Nghĩa bị phạt tiền 62,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 27 và Điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Còn 30 triệu đồng bị phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 và Điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Theo thông báo, ông Nghĩa đã không báo cáo về sở hữu cho UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc đã trở thành cổ đông lớn của AMC (cổ đông sở hữu trên 5%) sau khi mua thêm 99.700 cổ phiếu AMC vào ngày 07/11/2016. Thời điểm đó, ông Nghĩa đã nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ từ 84.700 cổ phiếu (2,97%) lên 184.400 cổ phiếu AMC (6,47%).

Đồng thời, trong tháng 11/2016, ông Nghĩa cũng không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu khi giao dịch cổ phiếu. Tại các ngày 11/11/2016, 15/11/2016 và 21/11/2016, ông Nghĩa đã giao dịch mua 110.500 cổ phiếu, bán 46.000 cổ phiếu và bán 50.300 cổ phiếu AMC làm thay đổi tỷ lệ sở hữu quá các ngưỡng 1%.

Thông báo gần nhất của cổ đông này là việc không còn là cổ đông lớn từ ngày 14/12/2016 sau khi đã bán bán 23.000 cổ phiếu AMC và giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 4,41%.