Kết thúc chương trình nghị sự kéo dài 4 ngày về Công nghiệp ô tô tại SOM 3 APEC 2017

250

Nhóm Đối thoại về Công nghiệp ô tô bắt đầu làm việc ngay ngày đầu khai mạc 18/8 với cuộc họp song phương. Cùng ngày, các quan chức cao cấp cũng tham gia Hội thảo về tác động các công cụ chính sách của chính phủ đối với xe sử dụng năng lượng mới. Cả hai sự kiện này đều diễn ra trong cả ngày 18/8.

Bước sang ngày làm việc thứ 2, Nhóm Đối thoại về công nghiệp ô tô tiếp tục bàn bạc trong Hội thảo về thực thi lộ trình APEC về xe điện. Trong ngày làm việc thứ 3, hội thảo cũng kéo dài cả ngày, tương tự như hai ngày đầu tiên. Tới ngày làm việc cuối cùng, chương trình nghị sự kết thúc trong buổi sáng.

Dù kết quả đối thoại không được công bố nhưng thời gian nghị sự kéo dài cho thấy tầm quan trọng của công nghiệp ô tô với các quốc gia APEC. Sự nghiêm túc của các phái đoàn được kỳ vọng mang lại những thuận lợi cho chương trình nghị sự chính thức trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, dự kiến diễn ra tại Đà Nẵng từ 6-11/11/2017.

Hội nghị Quan chức cao cấp APEC lần 3 (SOM 3) diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18-30/8. Đây là hội nghị SOM thứ tư kể từ đầu năm APEC 2017 và là đợt hội nghị lớn thứ 3 của Năm APEC.

SOM 3 bao gồm 75 cuộc họp, hội thảo, đối thoại của các ủy ban, nhóm công tác của APEC trên nhiều lĩnh vực khác nhau: Tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh, kinh tế mạng, phát triển bao trùm về kinh tế tài chính và xã hội, tăng trưởng chất lượng, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khoa học, công nghệ và sáng tạo, chống tham nhũng, y tế, ứng phó tình trạng khẩn cấp, nâng cao năng lực hội nhập kinh tế…

Sốt xuất huyết nằm trong chương trình nghị sự của Nhóm Công tác về Y tế APEC 2017