Kết luận của Thủ tướng về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước

257

Theo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, công tác cố phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp thời gian qua chậm so với kế hoạch đề ra, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chưa chủ động, tích cực thực hiện.

Ảnh minh họa: KT

Ảnh minh họa: KT

Nhằm đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2017 và giai đoạn 2017-2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ về hoàn thiện cơ chế chính sách, tổ chức thực hiện…Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khẩn trương, nghiêm túc thực hiện cổ phần hóa theo đúng tiến độ, lộ trình.

Bộ Tài chính tổng hợp đầy đủ số vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước khẩn trương thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện phương án thoái vốn nhà nước tại các Tổng công ty cổ phần Rượu – Bia – Nước giải khát: Hà Nội (Habeco), Sài Gòn (Sabeco), trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2017.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương khẩn trương thực hiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng tại Tổng công ty Đầu tư va Phát triển công nghiệp theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng tại các Tổng Công ty: Sông Đà, Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

Cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước vì sao chậm?​