[Infographic] Thuế VAT của Việt Nam ở đâu so với các nước trên thế giới?

244

Theo Bộ Tài chính, qua tham khảo kinh nghiệm quốc tế cho thấy, trong bối cảnh nợ công tăng cao tại các quốc gia kể cả các nước đã phát triển, các quốc gia có xu hướng cơ cấu lại thu ngân sách Nhà nước theo hướng tăng cường nguồn thu từ thuế gián thu. Cụ thể để tăng nguồn thu bù đắp cho nguồn thu giảm do giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân, các nước chuyển hướng sang tăng thuế tiêu dùng bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bên cạnh đó, mức thuế suất giá trị gia tăng của Việt Nam hiện nay còn khá thấp, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. Do đó, Bộ Tài chính đang cân nhắc phương án nâng thuế VAT từ 10% lên 12% kể từ năm 2019.