Hậu soát xét, số lỗ của Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) giảm một nửa xuống còn hơn 17 tỷ đồng

258

CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (mã CK: BTP) đã công bố kết quả báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017.

Theo đó, sau kiểm toán doanh thu thu thuần đạt 385 tỷ đồng giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái, kinh doanh dưới giá vốn nên lỗ gộp hơn 19 tỷ đồng, kết quả này không thay đổi so với báo cáo trước kiểm toán. Biến động lớn dẫn đến sự thay đổi về khoản lỗ hậu kiểm toán của BTP đến từ hoạt động tài chính, theo đó thay vì ghi nhận doanh thu 46 tỷ đồng thì sau kiểm toán doanh thu từ hoạt động này tăng lên gần 53 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm từ mức 46,8 tỷ đồng xuống còn hơn 37 tỷ đồng, nên kết quả đã giúp mức lỗ ròng giảm từ 33,4 tỷ đồng trước kiểm toán xuống còn lỗ hơn 17,2 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch này là do công ty ghi nhận thêm lợi nhuận được chia từ đầu tư tài chính dài hạn tại CTCP Thủy điện Buôn Đôn số tiền 6,7 tỷ đồng (tỷ lệ chia cổ tức 8%/năm) và hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 9,48 tỷ đồng, làm lợi nhuận tăng tương ứng.

Tại báo cáo này, kiểm toán đã đưa ra lưu ý về vấn đề doanh thu nửa đầu năm 2017 là doanh thu được tạm tính theo văn bản số 532/EVN-TTĐ-TCKT ngày 13/02/2017 về việc giá điện tạm tính 2017. Hiện giá cố định tạm tính năm 2017 là 24,079 đồng/kW/ tháng, được biết giá này thấp hơn giá điện năm 2016. Về vấn đề này, phía công ty cho biết tại thời điểm 30/6/2017, Công ty đang đàm phán giá điện với Tập đoàn Điện lực Việt nam (EVN), vì vậy để ghi nhận doanh thu điện trong kỳ, Công ty tạm tính giá điện 6 tháng đầu năm 2017 theo văn bản tạm tính giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hiện tại đã có nghị quyết giá điện năm 2017, Công ty sẽ điều chỉnh doanh thu quyết toán vào 6 tháng cuối năm.