HAR, HVA, LCG, BCG, APS, RIC, HHA, DRI, SCD: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

242

CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR): Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư KGB đã mua 5.211.350 cp, nâng lượng sở hữu từ 1.756.560 cp (tỷ lệ 1,8%) lên 6.967.910 cp (tỷ lệ 7,2%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 14/8/2017.

CTCP Nông nghiệp xanh Hưng Việt (HVA): Ông Nguyễn Khánh Toàn, Chủ tịch HĐQT, đã mua 900.000 cp (tỷ lệ 15,93%). Trước giao dịch ông Toàn không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 13/7 đến 11/8/2017. Cùng thời gian, ông Nguyễn Ngọc Sơn, ủy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 941.200 cp (tỷ lệ 16,66%) đang sở hữu.

CTCP Licogi 16 (LCG): Bà Đinh Thị Hiền, Giám đốc tài chính, đã mua 500.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 647.100 cp (tỷ lệ 0,85%). Giao dịch thực hiện từ 17/7 đến 11/8/2017.

CTCP Bamboo Capital (BCG): CTCP ô tô 1-5 đăng ký bán 800,000 cp trong tổng số 7,72 triệu cp (tỷ lệ 7,15%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/8 đến 28/9/2017 theo phương thức thỏa thuận.

CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS): Bà Lâm Nhựt Quỳnh Anh đã bán 583.300 cp, giảm lượng sở hữu từ 2.370.800 cp (tỷ lệ 6,08%) xuống 1.787.500 cp (tỷ lệ 4,58%). Giao dịch thực hiện ngày 4/8/2017.

CTCP Quốc tế Hoàng Gia (RIC): Bà Juan, Hsiao – Mei, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 170.000 cp. Trước giao dịch bà Mei sở hữu 487.408 cp (tỷ lệ 0,69%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/8 đến 20/9/2017.

CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (TNI): Bà Lê Thị Yến, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 110.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.186.810 cp (tỷ lệ 5,65%). Giao dịch thực hiện ngày 9/8/2017.

CTCP Văn phòng phẩm Hồng Hà (HHA): Bà Phan Thị Thu Hương, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 885.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.335.722 cp (tỷ lệ 22,65%). Giao dịch thực hiện ngày 10/8/2017. Cùng ngày, bà Bùi Thị Thúy Vân, 1 nhà đầu tư cá nhân khác, cũng đã mua 732.404 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 972.802 cp (tỷ lệ 16,5%).

CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI): Ông Âu Quý Vinh, Thành viên BKS, đã bán toàn bộ 166.022 cp (tỷ lệ 0,23%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 12/7 đến 10/8/2017.

CTCP Nước giải khát Chương Dương (SCD): CTCP Tư vấn và đầu tư Mạo Hiểm đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 1.060.000 cp (tỷ lệ 12,47%) đang nắm giữ. Giao dịch thực hiện từ 18/8 đến 15/9/2017.

SCR, QCG, VIS, NVT, DTL, SKG, TVS, ATA, TNI, APS, THT, SGO, NDF, MCC, BT6: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu