HAI, SAM, QNS, KLF, TMS, APS, VGC, IDJ, SSC, DIC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

225

CTCP Nông dược HAI (HAI): CTCP Tập đoàn FLC (FLC) đăng ký mua 5 triệu cp. Trước giao dịch tập đoàn FLC sở hữu 15 triệu cp (tỷ lệ 12,79%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/8 đến 19/9/2017.

Cũng liên quan đến cổ phiếu HAI, ông Quách Thành Đồng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 363.400 cp (tỷ lệ 0,3%) xuống 163.400 cp (tỷ lệ 0,14%). Giao dịch thực hiện từ 9/8 đến 15/8/2017.

CTCP Đầu tư và Phát triển Sacom (SAM): Bà Ngô Thị Phương Lan, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 2.334.820 cp, giảm lượng sở hữu từ 10.338.785 cp xuống 8.003.965 cp. Giao dịch thực hiện ngày 8/8/2017.

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS): Ông Võ Thành Đàng, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Võ Thành Đàng sở hữu 11.255.535 cp (tỷ lệ 4,62%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/8 đến 15/9/2017.

CTCP Liên doanh đầu tư Quốc tế KLF (KLF): CTCP Chế biến Thủy Hải Sản Liên Thành đã mua 3.029.800 cp và bán 5.515.600 cp, giảm lượng sở hữu từ 10.721.800 cp (tỷ lệ 6,48%) xuống 8.236.000 cp (tỷ lệ 4,98%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 8/8/2017.

CTCP Transimex (TMS): Ông Bùi Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 3.365.828 cp (tỷ lệ 9,74%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/8 đến 19/9/2017.

CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APS): Bà Lâm Nhựt Quỳnh Anh, vợ ông Đinh Việt Thanh, đã bán 400.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 800.000 cp. Giao dịch thực hiện ngày 8/8/2017.

Tổng Công ty Viglacera – CTCP (VGC): Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó TGĐ, đăng ký bán 400.000 cp trong tổng số 800.000 cp (tỷ lệ 0,19%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/8 đến 19/9/2017.

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ): Tổ chức Asean Deep Value Fund đã bán 288.500 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.358.700 cp (tỷ lệ 4,17%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 9/8/2017.

CTCP Giống cây trồng Miền Nam (SSC): Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) đã bán 1.346.890 cp, giảm lượng sở hữu từ 2.779.980 cp (tỷ lệ 18,62%) xuống 1.433.090 cp (tỷ lệ 9,02%). Giao dịch thực hiện ngày 14/8/2017.

CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (DIC): Bà Phạm Lâm Thiên Hoàng, vợ Phó TGĐ, đăng ký bán toàn bộ 164.352 cp (tỷ lệ 0,62%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/8 đến 21/9/2017.

HAR, HVA, LCG, BCG, APS, RIC, HHA, DRI, SCD: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu