HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ, TIỆN ÍCH HOÀN HẢO, AN NINH ĐẢM BẢO