Hà Nội: Điều chỉnh tổng thể quy hoạch Khu đô thị An Khánh – An Thượng

224

Cụ thể, quy mô nghiên cứu quy hoạch khu đô thị trên khoảng 40ha, trong đó diện tích đất đã giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô quản lý khoảng 30ha. Quy mô dân số khu đô thị dự kiến khoảng 2.300 người.

Nội dung nghiên cứu lập quy hoạch tập trung vào việc phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng. Xác định khu vực cần điều chỉnh và khu vực giữ lại cho phù hợp với định hướng quy hoạch chung, quy hoạch phân khu.

Cùng với đó, xác định tính chất, chức năng sử dụng đất theo quy hoạch và các chỉ tiêu cho từng lô đất về diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, khoảng lùi công trình đối với từng lô đất và trục đường phù hợp với quy chuẩn xây dựng Việt Nam và quy hoạch phân khu đô thị S3 đã được duyệt, vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có). Khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu vực xây dựng mới với khu vực đã triển khai xây dựng trong khu vực…

Về thiết kế đô thị phải xác định các công trình điểm nhấn trong khu vực quy hoạch theo các hướng, tầm nhìn. Xác định chiều cao xây dựng công trình, khoảng lùi công trình trên từng đường phố, nút giao thông, xác định hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc…..

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được bố trí đến mạng lưới đường cấp nội bộ. Xác định mạng lưới giao thông (đến đường nội bộ), mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng. Xác định và cụ thể hoá quy hoạch chung, quy hoạch phân khu về vị trí, quy mô bến, bãi đỗ xe, (trên cao, trên mặt đất và ngầm) để đảm bảo phục vụ nhu cầu giao thông khu vực…