Hà Nội: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu nhà ở xã hội Thượng Thanh

211

Cụ thể, tổng diện tích nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu nhà ở trên khoảng 60.355m2; dân số dự kiến khoảng 4.584 người.

Kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu nhà ở xã hội Thượng Thanh dựa trên nguyên tắc: điều chỉnh, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch trên toàn bộ khu đất lập quy hoạch chi tiết. Không ảnh hưởng lớn đến định hướng quy hoạch của Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng kỹ thuật khu vực.

Các nội dung không thuộc phạm vi điều chỉnh của đồ án này được giữ nguyên theo quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng kĩ thuật khu vực, tỷ lệ 1/500 được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 18/1/2016.

Về tổ chức lại không gian kiến trúc cảnh quan tại các ô đất nhóm nhà ở và công cộng đơn vị ở để phù hợp với các nội dung điều chỉnh tại quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, khớp nối đồng bộ với hạ tầng kĩ thuật, quy hoạch ngầm tại khu vực lập quy hoạch chi tiết, đảm bảo phù hợp với định hướng kiến trúc cảnh quan chung của quy hoạch chi tiết được duyệt tại quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 18/1/2016. Theo quy hoạch chi tiết được duyệt, các ô đất nhóm nhà ở thấp tầng được bố trí 48 lô, nay điều chỉnh còn 44 lô.

Được biết, Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh được quy hoạch xây dựng khu nhà ở hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng cho dự án nhà ở xã hội và phục vụ cộng đồng dân cư khu vực, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và thành phố.

Bên cạnh đó Khu nhà còn tạo bộ mặt kiến trúc đô thị khang trang, hiện đại đóng góp vào cảnh quan kiến trúc chung của khu vực quận Long Biên. Đáp ứng nhu cầu về nhà ở của phần lớn người dân có mức thu nhập thấp và trung bình đang sinh sống tại khu vực và phụ cận.