EVE, ASM, HTI,ND2, VLB, LBM, SVC, ADP, DGT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

225

CTCP Đầu tư Phát triển Điện Miền Bắc (ND2): Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ (BVLIFE) đã mua 3.785.900 cp (tỷ lệ 9,12%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch BVLIFE không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 11/8/2017.

CTCP Xây dựng vẩn xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa (VLB): CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc đã mua 5.951.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 4,5 triệu cp (tỷ lệ 10,02%) lên 10.451.000 cp (tỷ lệ 23,26%). Giao dịch thực hiện từ 20/7 đến 18/8/2017.

CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM): CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng đăng ký mua 350.000 cp. Trước giao dịch Thủy lợi Lâm Đồng sở hữu 4.671.586 cp (tỷ lệ 57,27%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/8 đến 23/9/2017.

CTCP Everpia (EVE): Ông Lee Jung Hyun, con trai Tổng Giám đốc, đã mua 500.000 cp (tỷ lệ 1,19%). Trước giao dịch ông Jung Hyun không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 27/7 đến 15/8/2017.

CTCP Tập đoàn Sao Mai (ASM): Ông Lê Văn Thông, anh ruột Chủ tịch HĐQT, đã mua 446.800 cp, nâng lượng sở hữu từ 13.608 cp lên 460.408 cp. Giao dịch thực hiện từ 21/7 đến 18/8/2017.

CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Idico (HTI): Ông Nguyễn Công Minh, Thành viên BKS, đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 230.630 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/8 đến 21/9/2017.

CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SVC): Tổ chức Jom Silkkitie Asia Equity Investment Fund đã bán 700.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 1.962.000 cp (tỷ lệ 7,86%) xuống 1.260.000 cp (tỷ lệ 5,05%). Giao dịch thực hiện ngày 7/8/2017.

CTCP Tài Nguyên (TNT): Ông Nguyễn Gia Long, Chủ tịch HĐQT, đã mua 145.000 cp trong tổng số 1 triệu cp đăng ký mua trước đó. Giao dịch thực hiện từ 21/7 đến 18/8/2017.

Cũng liên quan cổ phiếu HTI, cùng thời gian, ông Nguyễn Vũ Minh Long, con ông Nguyễn Công Minh, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Minh Long sở hữu 31.000 cp.

CTCP Sơn Á Đông (ADP): Bà Nguyễn Thị Kiều Nga, vợ Phó TGĐ, đăng ký bán 100.000 cp trong trong số 246.570 cp (tỷ lệ 1,61%) đang nắm giữ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/8 đến 21/9/2017.

CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai (DGT): Tổng CTCP phát triển Khu công nghiệp đã bán 1.332.900 cp, giảm lượng sở hữu từ 1.581.000 cp (tỷ lệ 63,72%) xuống 248.100 cp (tỷ lệ 10%). Giao dịch thực hiện từ 14/8 đến 15/8/2017.

MWG, KSA, VJC, ASM, TOP, VE9, NHV, NAS, VMD: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu