Elcom (ELC) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặtvà cổ phiếu tổng tỷ lệ 9%

249

Ngày 21/09 tới đây, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông- Elcom (mã chứng khoán ELC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền mặt và trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, công ty sẽ tiến hành trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận được 200 VND). Như vậy, Elcom sẽ chi khoảng 9,5 tỷ đồng cho việc trả cổ phiếu bằng tiền mặt đợt này. Ngày chi trả cổ tức là 18/10/2017.

Bên cạnh đó công ty sẽ tiến hành trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 7% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận thêm 07 cổ phần mới). Tương ứng trong đợt này công ty phát hành 3,33 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty năm 2016. Tính đến 31/12/2016 lợi nhuận sau thuế của công ty ghi nhận còn 94,7 tỷ đồng.

Năm 2017, công ty đặt mục tiêu doanh thu là 1350 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 108 tỷ đồng và có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 12%. Tính đến hết quý 2/2017, doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ của công ty là 303 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 25,2 tỷ đồng. Như vậy, Elcom còn rất xa kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHCĐ giao phó.

Từ đầu năm đến nay giá cổ phiếu ELC giảm mạnh từ mức giá 25.900 đồng/cp xuống 20.300 đồng/cp tương ứng mức giảm 21,6%.

Vocarimex dự chi hơn 120 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông