Doanh nghiệp bất động sản niêm yết: 6 tháng doanh thu tăng 31,7% lợi nhuận giảm 6%

195

Thống kê kết quả kinh doanh của 75 doanh nghiệp bất động sản đang giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy, trong quý II 75 doanh nghiệp đã tạo ra 32.872 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng bình quân 71,2%; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.203 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính các công ty

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính các công ty

Trong đó, 5 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất gồm VIC , NVL, FLC, KDH, SDI, chiếm 74,6% tổng doanh thu của toàn nhóm thống kê.

Ở chỉ tiêu lợi nhuận, 5 doanh nghiệp lợi nhuận lớn nhất gồm VIC, NVL, NLG, KBC và SDI, chiếm 65,4% tổng lợi nhuận và hơn 70% doanh thu của nhóm các doanh nghiệp có lãi.

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính các công ty

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính các công ty

Có 10/75 doanh nghiệp thống kê kinh doanh bị lỗ, trong đó dẫn đầu lỗ gồm CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT), CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí – Petroland (mã PTL), CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (mã PXA), CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (mã VCR), CTCP Địa ốc Đà Lạt (mã DLR).

Quý II/2017, NVT ghi nhận mức lỗ kỷ lục 294,8 tỷ đồng, nhưng chủ yếu từ việc tăng trích lập dự phòng khoản phải thu Công ty TNHH Hai Dung và CTCP Du lịch Tân Phú. Trong khi đó, PTL ghi nhận quý II lỗ hơn 25 tỷ đồng do doanh thu bán hàng không đủ bù đắp các chi phí hoạt động và chi phí lãi vay. Cùng họ dầu khí, PXA đứng thứ 3 về lỗ trong nhóm, với mức lỗ quý II hơn 4 tỷ đồng.

Xét về tăng trưởng, 5 doanh nghiệp dẫn đầu về tăng trưởng doanh thu gồm IDJ, FDC, NBB, SDI, LEC. 5 doanh nghiệp có doanh thu sụt giảm mạnh nhất gồm SJS, HAR, KBC, PPI và DRH.

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính các công ty.

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính các công ty.

Trong khi đó, 5 doanh nghiệp có lợi nhuận quý II/2017 tăng mạnh nhất so với cùng kỳ năm trước gồm CSC, NBB, SDI, ITC, DTA. Ngoại trừ CTCP Đầu tư Xây dựng Thành Nam (mã CSC) và SDI, 3 doanh nghiệp còn lại có mức tăng trưởng lợi nhuận cao là nhóm doanh nghiệp bất động sản có sản phẩm ở phân khúc hạng B, hạng C, ở khu vực TP. Hồ Chí Minh.

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB) cho biết, lợi nhuận quý II đột biến do năm 2017 công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận của dự án City gate Tower, ngoài ra Công ty cũng tiếp tục đẩy mạnh tiến độ các dự án khác như De Lagi, Đồi Thủy Sản,….và dự kiến bắt đầu triển khai kinh doanh dự án NBB 3 Garden.

Trong khi đó, CTCP Đầu tư – Kinh doanh nhà Intresco (mã ITC) cho biết, lợi nhuận quý II tăng mạnh nhờ trong kỳ dự án Long Thới, Nhà Bè đã được kinh doanh và đưa vào bàn giao. Quý II/2017, ITC cũng ghi nhận mức lãi cao nhất trong vòng 7 năm trở lại đây.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 75 doanh nghiệp tạo ra hơn 59.700 tỷ đồng doanh thu thuần và 9.175 tỷ đồng lợi nhuận (tính chung), giảm 6%; nếu chỉ tính riêng 65 doanh nghiệp có lãi, 6 tháng lợi nhuận trước thuế hơn 9.543 tỷ đồng, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước.