Điện Tây Bắc vừa lên sàn, Sông Đà 5 đã tính chuyện thoái vốn

228

CTCP Sông Đà 5 (mã chứng khoán SD5) vừa quyết định việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (mã chứng khoán NED).

Theo đó, Sông Đà 5 muốn chuyển nhượng toàn bộ 4,53 triệu cổ phiếu NED theo phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn chứng khoán. Mức giá chuyển nhượng yêu cầu không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu; không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chuyển nhượng và không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.

Điện Tây Bắc đã đưa hơn 36,25 triệu cổ phiếu NED lên giao dịch trên UpCOM từ18/8 vừa qua với giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên 5.300 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, sau mấy phiên giao dịch, vẫn chưa có cổ phiếu nào khớp lệnh. Giá cổ phiếu NED vẫn đứng ở mức 5.300 đồng/cổ phiếu.

Sông Đà 5 là 1 trong các cổ đông sáng lập của Điện Tây Bắc. Tính đến 15/7/2017, ngoài Sông Đà 5, Điện Tây Bắc còn có 4 cổ đông lớn khác. Số cổ phần Sông Đà 5 sở hữu tương ứng 12,49% vốn điều lệ của Điện Tây Bắc.

Sông Đà 5 muốn bán hết 13,2 triệu cổ phiếu SCH của Thủy điện Sông Cháy 5 ngay khi đơn vị này lên sàn