Diễn biến giá cổ phiếu NVT không phù hợp, TGĐ Hoàng Anh Dũng tiếp tục đăng ký bán 1 triệu cp

261

Ông Hoàng Anh Dũng, Tổng Giám đốc CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã chứng khoán NVT) vừa gửi báo cáo giao dịch cổ phiếu NVT.

Trước đó, ông Hoàng Anh Dũng đã đăng ký bán 1,9 triệu cổ phiếu trong tổng số 1,948.170 cổ phiếu (tỷ lệ 2,15%) đang sở hữu để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/7 đến 12/8/2017.

Tuy nhiên do diễn biến thị trường điều chỉnh không phù hợp, ông Hoàng Anh Dũng mới chỉ bán được gần 900.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn hơn 1,05 triệu cổ phiếu.

Trong khoảng thời gian ông Dũng giao dịch từ 14/7 đến 12/8/2017, cổ phiếu NVT giao động từ 4.100 đồng/cổ phiếu, có lúc tăng lên xấp xỉ 4.600 đồng/cổ phiếu nhưng rồi lại giảm mạnh xuống quanh vùng già 3.800 đồng/cổ phiếu.

Chưa bán hết lượng cổ phiếu mong muốn, ông Hoàng Anh Dũng tiếp tục đăng ký bán thêm 1 triệu cổ phiếu để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ 18/8 đến 16/9/2017.

Sau chủ tịch, đến lượt Tổng Giám đốc Ninh Vân Bay (NVT) muốn bán 1,9 triệu cổ phiếu