ĐHĐCĐ OGC lần 1 bất thành: Tỷ lệ tham dự 3,13%

190

Sáng 30/6, CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 1. Tới dự phiên họp, có 20 trên tổng số 7.295 cổ đông, đại diện cho 9,37 triệu cp có quyền biểu quyết, tương đương tỷ lệ 3,13%.

Theo điều lệ công ty, ĐHĐCĐ thường niên chỉ được tiến hành khi cổ đông tham dự đại diện cho tối thiếu 51% cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, ĐHĐCĐ thường niên 2018 của OGC đã không thành công.

Công ty sẽ tổ chức phiên họp lần 2 vào ngày 27/7.

ĐHĐCĐ OGC lần 1 bất thành: Tỷ lệ tham dự 3,13% - Ảnh 1.

Theo tài liệu đại hội, năm 2018, OGC đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.393 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước và mục tiêu lãi ròng 188 tỷ đồng.

Năm trước, OGC đề ra kế hoạch doanh thu 1.272 tỷ đồng và chỉ lỗ ròng 14 tỷ đồng. Thực tế, công ty ghi nhận doanh thu 1.133 tỷ đồng và lỗ ròng tới 472 tỷ đồng. Tính đến cuối 2017, OGC đang có khoản lỗ lũy kế hơn 2.884 tỷ đồng.