Đầu tư Điện lực 3 (PIC): 6 tháng lãi gần 28 tỷ đồng vượt 12% mục tiêu cả năm 2018

346

Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (mã CK: PIC) đã công bố BCTC quý 2/2018.

Theo đó, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt gần 28 tỷ đồng tăng 60% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt hơn 18 tỷ đồng tăng 44% so với quý 2/2017.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính không đáng kể, đáng chú ý chi phí của hoạt động tài chính tăng mạnh từ 830 triệu đồng lên 4,34 tỷ đồng toàn bộ là chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gấp gần 4 lần lên mức 1,86 tỷ đồng nên kết quả PIC chỉ còn lãi ròng 11,7 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, PIC đạt 60,6 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 36,8% so với cùng kỳ, do các khoản chi phí tăng cao trong đó đặc biệt là chi phí lãi vay nên LNST chỉ đạt 27,8 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ 2017.

Theo giải trình từ phía công ty từ quý 1/2018 công ty bắt đầu đưa vào vận hành NMTĐ Đa Krông 1, tỉnh Quảng Trị. Thời tiết tại 2 tỉnh Kom Tum và Quảng trị trong 6 tháng khá thuận lợi, sản lượng điện tăng nên giúp doanh thu bán điện của công ty tăng mạnh. Tuy nhiên do đây là năm đầu tiên đưa vào vận hành NMTĐ Đa Krông 1 nên chi phí khấu hao và lãi vay phải trả chiếm chi phí đáng kể khiến lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm 2018 của công ty giảm mặc dù doanh thu tăng trưởng mạnh.

Được biết năm 2018, PIC đặt mục tiêu doanh thu đạt 108,53 tỷ đồng và lãi ròng 23,3 tỷ đồng giảm mạnh so với con số hơn 40 tỷ đồng lãi ròng trong năm 2017 do công ty dự kiến NMTĐ Đa Krông sẽ kinh doanh thua lỗ. Như vậy kết thúc 6 tháng đầu năm 2018 công ty đã hoàn thành được 56% mục tiêu về doanh thu nhưng do lên kế hoạch lãi rất khiêm tốn nên công ty đã vượt 12% mục tiêu về lợi nhuận.