CTCP CMC (CVT) đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên HoSE

237

Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP CMC. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết 28.223.903 cổ phiếu tương ứng vốn điều lệ 282.239.030.000 đồng của công ty.

CTCP CMC là doanh nghiệp độc lập được thành lập theo hình thức chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước là công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng, đường ống thoát nước và phụ kiện nước, xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp…

Công ty đã đưa cổ phiếu lên niêm yết trên HNX từ năm 2009. Đến thời điểm hiện tại, công ty đang niêm yết toàn bộ hơn 28,22 triệu cổ phiếu trên HNX với mã chứng khoán CVT. Giá giao dịch trên HNX hiện đang xấp xỉ 45.000 đồng/cổ phiếu.

Hiện CMC chuyên sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng như gạch ngói, các loại tấm lợp, đường ống thoát nước, cấu kiện bê tông…

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của công ty họp tháng 4/2017 đã thống nhất đưa nội dung chuyển cổ phiếu của công ty từ sàn HNX sang HoSE, và ĐHCĐ thường niên cũng đã thông qua việc chuyển sàn niêm yết.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017, công ty đạt gần 492 tỷ đồng doanh thu, tăng 6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ tiết giảm tối đa chi phí các loại, nên lợi nhuận sau thuế thu về hơn 76,64 tỷ đồng, tăng trưởng 29% so với nửa đầu năm ngoái và hoàn thành 56% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Tiết giảm mạnh chi phí, CVT báo lãi 48 tỷ đồng trong quý 2, tăng vọt so với cùng kỳ 2016