Covered Warrant “lỗi hẹn”, chờ ra mắt vào tháng 11 năm nay

192

Tại buổi họp báo định kỳ của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) diễn ra vào tháng 5/2017, đại diện HOSE đã công bố lộ trình đưa sản phẩm chứng quyền có đảm bảo (Covered Warrant – CW) lên giao dịch với thời điểm là quý 3/2017.

Cụ thể, lộ trình triển khai của CW theo các bước sau như trước tháng 4/2017, SSC, VSD và CTCK phối hợp xây dựng hướng dẫn Thông tư 107; tháng 4/2017 hoàn chỉnh chỉnh sửa hệ thống giao dịch CW; giai đoạn từ tháng 4 – 7 là khoảng thời gian phối hợp và hỗ trợ CTCK trong quá trình triển khai cùng với ban hành quy chế và hoàn thành test hệ thống giao dịch với CTCK; tháng 7/2017 là thời gian HOSE sẵn sàng để triển khai CW và hỗ trợ tổ chức phát hành nộp hồ sơ phát hành và niêm yết; cuối cùng kỳ vọng quý 3/2017 sản phẩm CW đầu tiên có thể chính thức niêm yết và giao dịch trên HOSE.

Tuy nhiên, trao đổi với NDH.VN, đại diện HOSE cho biết do sản phẩm chứng khoán phái sinh mới ra đời vào 10/8/2017, để nhà đầu tư có thời gian tập làm quen với sản phẩm mới này trước khi đến một sản phẩm mới khác, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM dự kiến sẽ lùi thời gian ra mắt chứng quyền có đảm bảo vào tháng 11/2017, tức dời 2 tháng so với công bố trước đó.

Được biết, vào đầu tháng 7/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo lấy ý kiến dự thảo Quy chế về hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán, bù trừ và thực hiện chứng quyền có đảm bảo (Covered Warrant).

CW được biết là sản phẩm rủi ro bởi đòn bẩy lớn nhưng lợi nhuận cũng rất cao. Mục tiêu cho sự ra đời của CW là đa dạng hóa sản phẩm đầu tư, công cụ phòng ngừa rủi ro, giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đa dạng hóa nguồn thu cho CTCK và là tiền đề cho việc triển khai option.

Chứng quyền có đảm bảo gồm hai loại. Chứng quyền mua là người sở hữu có quyền mua chứng khoán cơ sở với mức giá xác định trước vào trước hoặc tại thời điểm đáo hạn (sử dụng khi dự đoán chứng khoán cơ sở tăng giá). Chứng quyền bán là người sở hữu có quyền bán chứng khoán cơ sở với mức giá xác định trước vào trước hoặc tại thời điểm đáo hạn (sử dụng khi dự đoán chứng khoán cơ sở giảm giá).

Đặc điểm của sản phẩm Covered Warrant là có thời gian, phương thức giao dịch và chu kỳ thanh toán tương tự cổ phiếu, nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế sở hữu. Phương thức thanh toán là theo hai cách, thứ nhất là mua hoặc bán chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành hay nhận khoản tiền lời chênh lệch giữa giá thực hiện quyền và giá thị trường của chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.

Ngoài ra, chỉ có CW ở trạng thái có lãi mới được thực hiện quyền, tổ chức phát hành sẽ thanh toán phần chênh lệch giữa giá CKCS với giá thực hiện quyền.