Coteccons sắp trả cổ tức 5.000 đồng/cổ phiếu

212

HĐQT CTCP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán CTD) vừa quyết định thông qua việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 5.000 đồng. Thời gian thanh toán ngay trong tháng 8/2017. Nguồn vốn chi trả lấy từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty.

Năm 2016 Coteccons đạt gần 1.800 tỷ đồng doanh thu, tăng mạnh 62% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế thu về 1.422 tỷ đồng, gần gấp đôi lợi nhuận đạt được năm 2015. Lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 1.422 tỷ đồng. Nâng tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm lên 1.435 tỷ đồng.

Với gần 77 triệu cổ phiếu đang lưu hành, đợt này Coteccons sẽ chi khoảng 385 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

ĐHCĐ thường niên năm 2017 của công ty đã thống nhất thông qua chia cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 50%. Ngoài ra Coteccons giữ lại 60% lợi nhuận sau thuế để bổ sung quỹ đầu tư phát triển theo định hướng đầu tư vào chuỗi giá trị ngành xây dựng để gia tăng lợi nhuận, phát triển bền vững mà HĐQT đã trình bày trước đó.

Tại ĐHCĐ thường niên, ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Coteccons, cũng cho biết công ty sẽ cân nhắc rả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông trong năm sau. Theo Ông, cổ tức bằng cổ phiếu có khi còn có lợi hơn cho các cổ đông hiện hữu.

ĐHĐCĐ Coteccons: Cân nhắc trả cổ tức bằng cổ phiếu vào năm sau