Công ty của Chuyên gia Kinh tế Lê Xuân Nghĩa nói gì về việc bị xử phạt vi phạm thuế?

281

Mới đây, Cục thế TP Hà Nội đã có kết luận thanh tra thuế tại CTCP Sản xuất xuất nhập khẩu NHP (Mã CK: NHP) do ông Lê Xuân Nghĩa làm Chủ tịch HĐQT.

Theo đó, đoàn thanh tra đã yêu cầu NHP nộp số tiền thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm Phát luật về thuế (1/8/2017) với tổng số tiền hơn 511 triệu đồng do những vấn đề về kê khai thuế GTGT, thuế TNDN cũng như sử dụng hóa đơn.

Trước vấn đề này, đại diện NHP cho biết trong hơn 511 triệu đồng tiền truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế thì có khoảng 300 triệu đồng là khoản truy thu thuế TNDN. Lý do của vấn đề này là năm 2014 NHP có Hợp đồng nhận chuyển nhượng nhà xưởng và sử dụng nhà xưởng này để hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo nguyên tắc kế toán và kiểm toán thì Công ty NHP phải trích ngay khấu hao TSCĐ là toàn bộ nhà xưởng từ tháng 06/2014. Tuy nhiên khi quyết toán thuế, theo quan điểm của cơ quan thuế thì tại thời điểm tháng 6/2014 Công ty chưa được trích khấu hao nhà xưởng đó (mặc dù nhà xưởng đó đã đi vào sản xuất kinh doanh) vì chưa có quyết định thu hồi đất và hợp đồng thuê đất với nhà nước (Cơ quan thuế chấp nhận cho NHP trích khấu hao nhà xưởng từ 06/2015).

Về vấn đề này lãnh đạo công ty đã trao đổi với Vụ chính sách thuế – Bộ tài chính. Vụ chính sách thuế cũng thừa nhận đây là lỗ hổng pháp lý cần phải sửa đổi trong thời gian tới đây.

Với việc NHP sử dụng 2 hóa hóa đơn công ty bỏ địa chỉ kinh doanh có giá trị khoảng 7,3 triệu đồng, công ty cho biết khi phát sinh mua hàng các công ty này vẫn hoạt động kinh doanh bình thường và NHP khi đó có nhu cầu mua hàng thì thực hiện việc mua bán, nhận hàng và thanh toán tiền đầy đủ để phục vụ sản xuất kinh doanh. Việc các công ty trên sau đó bỏ địa chỉ kinh doanh là rủi ro bất khả kháng đối với NHP.

Hết bị xử phạt vì bán “chui” cổ phiếu, Công ty của Chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa tiếp tục bị phạt vì sai phạm thuế